Standartlar - Kalite Belgelerimiz


(89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Direktifine göre)

Cat.I Basit Tasarımlı Eldivenler, düşük seviyedeki risklere uygun olarak tasarlanmışlardır. Üreticiler kendi ürünlerini test eder ve sertifikalandırabilir.

Cat.II Orta Düzeyde Tasarımlı Eldivenler, sürtünme, kesilme gibi orta seviyedeki risklere uygun olarak tasarlanmışlardır. Sadece Belirlenmiş Kuruluşlar tarafından yapılan testler ve sertifikalandırma geçerlidir.

Cat.III Karmaşık Tasarımlı Eldivenler, en yüksek seviyede, ölümcül nitelik taşıyabilecek risklere karşı tasarlanmıştır. Üreticinin kalite kontrol sistemlerinin bağımsız denetime tabi olması gerekmektedir ve sadece Belirlenmiş Kuruluşlar tarafından yapılan testler ve sertifikalandırma geçerlidir. Belirlenmiş kuruluşun kimlik numarası CE işaretinin yanı sıra belirtilir.Üretimini yaptığımız eldivenler CAT.I sınıfına girmektedir. Minimum risk gerektiren yerlerde kullanılmaktadır.

Top